Het Thematis Erfgoed Portaal is gestopt

Dit portaal was een initiatief van DEVENTit BV uit Bunschoten. Gestart op 1 november 2004 als een onderzoeksproject voor het opzetten van Informatieportalen.

Klanten, en dan met name afnemers van Atlantis, en relaties van DEVENTit met relevante informatiebronnen gericht op de Erfgoedsector werden kosteloos aangesloten. Hiermee werd een portaal met ca. 100 aangesloten bronnen van ruim 30 organisaties in de lucht gehouden.

Het Thematis Erfgoed Portaal heeft zijn doel bereikt. De ervaringen die werden opgedaan met Thematis zijn verwerkt in de Portaalmodule van Atlantis 5, de totaaloplossing voor het webbased opbouwen, beheren en beschikbaar stellen van informatiebronnen. De Portaalmodule maakt het daarbij mogelijk om informatiebronnen van verschillende aard en/of afkomst samen te voegen tot één geïntegreerde omgeving voor zoeken, presenteren en beschikbaarstelling aan derden.

Sinds 2 januari 2007 is het gebruik van het Thematis Erfgoedportaal gemeten. Er zijn sindsdien 6.229.892 zoekvragen gesteld t.b.v. de bezoekers aan de aangesloten bronnen. Dat betekent dat gemiddeld bijna 3.000 zoekvragen per dag werden gesteld. Op de drukste dag werden zelfs 14.452 zoekvragen gesteld. Dat was op 17 januari 2009.

Het Thematis Erfgoed Portaal was aan vervanging toe. De techniek en technologie heeft sinds 2004 niet stilgestaan. We waren dan ook gestart met de ontwikkeling van een nieuw Thematis Erfgoed Portaal, geënt op Atlantis 5. Hiermee zou het dan mogelijk zijn om bronnen aan te sluiten voor Harvesting en Federated search en alle faciliteiten bevatten dat een modern portaal kan en moet bieden: integratie met Google Maps en Sociale Media, bestel- en aanvraagfuncties, annoteren en dossiersvorming, etc.

Helaas ontbreekt het ons aan de mogelijkheden om binnen afzienbare tijd een Thematis Erfgoed Portaal op Atlantis 5 af te ronden en met alle bronnen weer beschikbaar te stellen. Nog veel langer doorgaan in de huidige vorm is ook niet gewenst, omdat het niet (meer) representatief is voor de informatieportalen die wij kunnen leveren. Dat doet dus recht aan onszelf, aan onze participanten en hun bronnen.

Dan zijn portalen op Atlantis 5 zoals: Het Verhaal van Alkmaar, Alle Molens, MijnAdres, Mijn Stad Mijn Dorp, de digitale Studiezalen van Het Regionaal Archief Nijmegen en het Stadsarchief Rotterdam meer representatief en zeker het bekijken en gebruiken waard.

Wij danken onze participanten in dit project dan ook hartelijk en zeggen toe dat wanneer het vernieuwde Thematis Erfgoed Portaal beschikbaar komt de aansluiting van de bronnen wederom kosteloos zal zijn.

Uw vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: office@deventit.nl.

Copyright © 2004, 2005 DEVENTit B.V.